Garanție

Acest Certicat de Garanție este oferit cumpărătorului unui autovehicul nou marca Honda de către ASKO, dealer-ul tău autorizat Honda. Rubricile ce includ detaliile privind autovehiculul și posesorul acestuia trebuie completate de către Asko și reprezintă dovada pentru Garanție. Acest Carnet de Garanție și Service descrie termenii și condițiile pentru acordarea garanției autovehiculului tău. Autovehiculul tău trebuie verificat si întreținut, conform intervalelor de service, așa cum sunt prezentate, in acest manual, de catre ASKO,dealer-ul tău Honda. Acest Carnet de Garanție și Service îți permite să înregistrezi activitațiile de întreținere. Un astfel de registru complet poate să măreasca valoarea autovehiculului tău la o vânzare ulterioară. Acest Carnet de Garanție si Service trebuie păstrat cu autovehiculul, iar în caz de vânzare a acestuia, să fie înmânat noului utilizator. În cazul în care există probleme sau nelămuriri, în ceea ce privește autovehiculul tău Honda, Asko îți va sta la dispoziție. Între timp sperăm că te vei bucura de conducerea a mulți kilometri într-un mod plăcut.

GARANȚIA HONDA IN EUROPA

GARANȚIA PENTRU EUROPA ESTE ASIGURATĂ DE:

Honda Genpo, reprezentantul Honda in Genpoland, denumită in continuare Honda. Această garanție va fi, de asemenea, onorată în țările europene menționate mai jos.

AUTOVEHICULUL HONDA CĂRUIA I SE ASIGURĂ GARANȚIA:

Autovehiculul Honda achiziționat conform mențiunilor din Certificatul de Garanție trebuie completat în amănunt de către Dealer-ul Honda, Asko, cu informațiile despre mașina ta. Acesta trebuie să fie un autovehicul Honda, fabricat sau importat inițial în Europa de către Honda Motor Europe sau de către un distribuitor autorizat Honda, și să respecte necesarul de omologări și reglementări, aparținând uneia din țările europene menționate pe aceasta pagina.

GARANȚIA ESTE ACORDATĂ DE:

Honda Trading Romania reprezentant Honda în Romania, denumit în continuare ca Honda.

GARANȚIA ESTE OFERITĂ PENTRU:

Tine în calitate de nou proprietar și poate fi transferată pentru perioada ramasă de garanție, oricărui posesor ulterior.

ACOPERIREA GARANȚIEI ÎNSEAMNĂ:

Garanția autovehiculului Honda acoperă eventuale defecte de materiale sau de fabricație. Aceasta este o extensie la drepturile legale și nu derivă din acestea. Garanția include:

 • Garanția standard;
 • Garanția pentru coroziunea suprafețelor;
 • Garanția pentru sistemul de evacuare;
 • Garanția pentru coroziunea structurală;
 • Garanția pentru coroziunea elementelor specifice;
 • Garanția IMA (dacă se aplică).
ȚĂRILE EUROPENE INCLUD:

Toate statele Uniunii Europene, Croația, Gibraltar, Islanda, Norvegia, Serbia și Elveția.

CONDIȚIE SERVICE:

Pentru a beneficia de reparații în regim de garanție, automobilul tău trebuie întreținut conform planului de revizii. Acesta îți asigură maximă protecție oferită prin regimul de garanție.

TIPURILE DE GARANȚIE

GARANȚIA STANDARD 3 ANI:

Perioada de garanție a automobilului specificat în Certicatul de Garanție, este de 3 ani sau 100.000 Km, oricare survine prima, pentru orice defect de fabricație sau de material.

GARANȚIA EXTINSĂ LA 5 ANI:

Toate modelele noi Honda, beneficiază de Garanție Extinsă cu încă doi ani, în total 5 ani sau 160.000 km, pentru ca tu să te bucuri de confortul și siguranța lor. Află mai multe din Carnetul de garanție extinsă premium.

GARANȚIA PENTRU COROZIUNEA SUPRAFEȚELOR 3 ANI:

Perioada de garanție pentru coroziunea suprafețelor vizibile, vopsite este de 3 ani de la data începerii garanției, indiferent de distanța rulată, pentru automobilul menționat în Certicatul de Garanție, în conformitate cu Carnetul de Garanție și Service.

GARANȚIA PENTRU SISTEMUL DE EVACUARE 5 ANI:

Honda garantează că sistemul de evacuare al autovehiculului Honda, menționat în Certificatul de Garanție, nu va fi perforat datorită coroziunii, pe o perioada de 5 ani de la data începerii garanției, indiferent de distanța rulată, după cum este menționat in Carnetul de Garanție și Service.

GARANȚIA PENTRU COROZIUNE STRUCTURALĂ 12 ANI:

Honda garantează că autovehiculul Honda, menționat în Certicatul de Garanție, nu are și că nu vor apărea coroziuni din interior spre exterior pe elementele de caroserie și pe componentele structurale pe o perioada de 12 ani, de la data începerii garanției, indiferent de distanța rulată, după cum este menționat în Carnetul de Garanție și Service.
În această perioadă Honda va repara sau înlocui, fără taxe suplimentare, orice defecte apărute la autovehicul, care fac obiectul condițiilor de garanție. În acesta perioadă Honda va rectifica, fără taxe suplimentare, orice defect de acest tip găsit la autovehicul și care face obiectul condițiilor de garanție. Toate zonele externe (vizibile) ale sistemului de evacuare sunt garantate în caz de perforare datorată coroziunii. Acesta include colectorul de evacuare, conductele de evacuare, elementele de amortizare a zgomotului din evacuare și convertorul catalitic. În această perioadă Honda va rectifica, fără taxe suplimentare orice defect de acest tip găsit la autovehicul și care face obiectul Condițiilor de Garanție. Elemente ca: aripi, capotă motor, portbagaj, panouri uși, podea, plafon, stâlpi laterali, panou anterior și posterior.

GARANȚIE COROZIUNE COMPONENTE SPECIFICE 10 ANI:

Honda garantează că autovehiculul Honda, menționat în Certicatul de Garanție, nu are defecte de funcționare cauzate de perforare datorată coroziunii componentelor specifice o perioadă de 10 ani, indiferent de distanța rulată, de la data începerii garanției. În acestă perioadă Honda va rectifica, fără taxe suplimentare, orice defect de acest tip găsit la autovehicul, și care face obiectul condițiilor de garanție.

GARANTIA i-MMD (Hybrid) 5 ANI

Honda garantează ca autoturismul Honda menționat în carnetul dumneavaostră de garanție nu dispune de nici un defect de material și/sau producție a sistemului hybrid (i-MMD), care include sistemele enumerate mai jos*, pentru o perioadă de 5 ani sau 100.000 km, oricare condiție survine prima.

Garanția hybrid (i-MMD) este oferită additional față de garanția standard. În aceasta perioadă, Honda va remedia, gratuit, orice defect de acest fel descoperit la masina, subiect al condițiilor de garanție.

Sistemele incluse sunt:

 • Baterie
 • Modul monitorizare baterie
 • Motor electric și Calculator motor electric
 • Convertor tensiune DC-DC
 • Generator
 • Cablaj înaltă tensiune
 • Invertor putere
GARANȚIE COROZIUNE COMPONENTE SPECIFICE 10 ANI:

Honda garantează că autovehiculul Honda, menționat în Certicatul de Garanție, nu are defecte de funcționare cauzate de perforare datorată coroziunii componentelor specifice o perioadă de 10 ani, indiferent de distanța rulată, de la data începerii garanției. În această perioadă Honda va rectifica, fără taxe suplimentare, orice defect de acest tip găsit la autovehicul, și care face obiectul condițiilor de garanție.

CONDIȚII GARANȚIE

1. În rezolvarea unei cereri de prestare servicii de garanție, Asko va ține cont de următorii factori, acolo unde au efect material asupra cererii de garanție.

a. Programul de întreținere al autovehiculului a fost respectat, în concordanță cu standardele și specificațiile Honda, iar lucrările au fost efectuate de un Dealer autorizat Honda.
b. Autovehiculul trebuie verificat la fiecare 12 luni de către un Dealer autorizat Honda pentru a menține garanția pentru coroziune structurală. Este responsabilitatea proprietarului să facă orice rectificare, dacă este cazul, pentru a menține garanția.
c. Defecțiunile atribuite direct sau indirect reparației sau întreținerii neadecvate efectuate de un reparator independent.
d. Grija manifestată de posesor în efectuarea verificărilor periodice (reviziilor) ale autoturismului.
e. Orice modificări neautorizate ale autovehiculului inclusiv conversia către un combustibil alternativ.
f. Defecțiunile datorate întrebuințării de piese, accesorii si lubrifianți care nu îndeplinesc standardele și specificațiile pieselor de origine Honda.
g. Defecțiunile datorate neglijenței, deteriorării, funcționării în alt scop decțt cel menționat in Carnetul de Garanție și Service sau folosirii în afara limitelor sau specificațiilor Honda (de exemplu: sarcina maxima admisă, capacitatea de pasageri,etc).
h. Defecțiuni datorate folosirii materialelor abrazive sau corozive de curățare a autovehiculului.
i. Defecțiuni datorate folosirii anormale, abuzului, neglijenței de către șoferi necalificați sau neexperimentați ori întrebuințarea autovehiculului în competiții, precum curse de mașini sau raliuri.
j. Defecțiuni datorate dezastrelor naturale, foc, coliziune, furt și alte avarii cauzate de cele menționate anterior.
k. Alte defecte datorate condițiilor de mediu în afara controlului Honda (ex: poluare industrială sau atmosferică, chimicale, excremente de păsări, apa mării, sare sau alte elemente corozive).
l. Defecțiuni rezultate ca urmare a trecerii timpului (pierderea naturală a intensității culorilor, suprafețelor vopsite, exfoliere și alte deteriorări).
m. Coroziuni datorate scufundării totale sau parțiale în apă.
n. Coroziunea suprafețelor datorată criblurilor sau abraziunilor externe, în afara controlului Honda.
o. Mașina care a suferit daună totală sau a fost furată (orice categorie) va avea drept consecință anularea garanției.

2. Garanția nu acoperă costurile pentru lucrările de service și nici pentru produsele consumabile: ulei, bujii, filtre etc. Similar, piesele care se uzează normal datorită funcțiunii lor specifice (discuri de ambreaj, discuri de frână, lamelele ștergatoarelor de parbriz, anvelope, becuri, siguranțe etc.) În afara cazurilor în care acestea prezintă defecte de fabricație. Orice autovehicul cu kilometraj asupra căruia s-a acționat astfel încât determinarea numărului real de kilometri este imposibilă.

3. Chltuielile suplimentare cererii de prestare servicii, altele decât cele menționate în programul de asistență Honda, nu sunt acoperite. Astfel de exemple includ:

a. Cheluieli de remorcare, comunicare, cazare, mese și alte evenimente datorate defecțiunii.
b. Orice cheltuială datorată rănirii de persoane sau pagube materiale datorate accidentelor.
c. Despăgubiri pentru pierdere de timp, pierderi comerciale sau închiriere autovehicul pe perioada reparațiilor

4. Honda iși rezervă dreptul de a hotărî măsura și modalitatea în care se realizează reparația
5. Toate piesele înlocuite în timpul unei reparații în garanție devin proprietatea Honda
6. Toate piesele nou instalate în garanție sunt acoperite pe tot timpul rămas din perioada garanației
7. Geamuri sparte, ciobite sau zgâriate dacă nu se datorează unui defect de material sau fabricație
8. Honda iși rezervă dreptul de a aduce modificări și îmbunătățiri la orice model fără obligația de a le efectua și la mașinile deja vândute

Responsabilitatea utilizatorului este de:

 • A se asigura ca autovehiculul său este întreținut și verificat conform Carnetului de Garanție și Service
 • Este obligația dumneavoastră să păstrați toate înregistrările necesare pentru a dovedi că astfel de verificări și întrețineri au fost îndeplinite și dacă este necesar, să permiteți Dealer-ului Honda să le verifice.
 • Anunțați cu promptitudine Dealer-ul dumneavoastră autorizat Honda în legătură cu orice defect al autovehiculului care ar putea avea ca rezultat o cerere de prestare de servicii sub garanție
 • A avea asupra dumneavoastră Carnetul de Garanție și Service când vizitați Dealer-ul Honda

Obligația Dealer-ului Honda este de:

 • A completa câmpurile specifice din Certificatul de Garanție, a înregistra autovehiculul pentru garanție și a informa clientul în legătură cu condițiile de garanție Honda pentru Europa
 • A explica, în detaliu, responsabilitațile utilizatorului referitoare la întreținere și revizii pentru autovehicul
 • A se asigura că orice reparații și tratamente, aflate sub garanție sau nu, sunt realizate la standardele menționate de Honda
 • A efectua reparații sau tratamente necesare pentru orice pagubă sau defect dovedit, fără a percepe costuri clientului

CĂLĂTORIA ÎN EUROPA

Garanția dumneavoastră va fi onorată în majoritatea țărilor europene, după cum este specificat în condițiile de garanție. Dar fiți atent la următoarele recomandări:

 1. Asigurați-vă că autovehiculul dvs a fost supus unor servicii complete de service la Dealer-ul dvs. Honda înainte de a călători
 2. Acordați atenție deosebită verificărilor periodice deoarece veți călători distanțe lungi cu viteză mare și încărcătură mai mare decât cea obișnuită
 3. Vă recomandăm să încheiați o asigurare adecvată de călătorie care să acopere și situații neprevăzute. Vă rugăm, consultați asiguratorii dumneavoastră sau orice oraganizație de automobilism
 4. Anumite țări europene au norme legale prinvind anumite “accesorii pentru turism”. Vă rugăm să verificați acest aspect cu Dealer-ul dvs. Honda înainte de a face călătoria. Honda pune la dispoziție o gamă de accesorii disponibile la Dealer-ul dvs. Honda.
 5. Este important să luați Carnetul de Garanție și Service cu dvs. Este dovada că autovehiculul dumneavoastră este în perioada de garanție și că lucrările de service au fost îndeplinite.
 6. Vă recomandăm ca în timpul călătoriei în străinătate să solicitați servicii de garanție numai pentru reparații de urgență sau siguranță, iar celelalte urmând a fi rezolvate de Dealer-ul dvs. Honda la întoarcere
 7. Căutați informații detaliate în adresele Dealer-ilor Honda pentru Europa în lista reprezentanțelor care poate fi obținută de la Dealer-ul dvs. Honda.
Back to top